Tải quy chuẩn 41/2016/BGTVT.doc – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ

Tải quy chuẩn 41/2016/BGTVT.doc – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ. Quy chuẩn 41/2016/BGTVT là văn bản vô cùng quan trọng khi tham gia giao thông, nó như một tài liệu giúp các bạn tra cứu những thông tin liên quan, hay ý nghĩa và cách áp dụng các loại biển báo giao thông, vạch kẻ đường hay tín hiệu đèn giao thông đúng nhất khi tham gia giao thông.

Tải quy chuẩn 41/2016/BGTVT.doc - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ

Với Quy chuẩn 41/2016/BGTVT các bạn có thể tra cứu ý nghĩa và nội dung chính xác về các loại biển báo cũng như những chỉ dẫn cụ thể khi tham gia giao thông. Với nội dung bao gồm 187 trang quy chuẩn 41 được xem như là một cuốn từ điển thông dụng về báo hiệu giao thông hiện nay. Quy chuẩn 41 luôn được bổ sung và cập nhật những thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân khi tham gia giao thông

Quy chuẩn 41/2016/BGTVT bao gồm 4 Phần và 15 Chương:
Phần 1. Quy định chung
Phần 2. Quy định kỹ thuật
Chương 1 – Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên
Chương 2 – Hiệu lệnh điều khiển giao thông
Chương 3 – Biển báo hiệu
Chương 4 – Biển báo cấm
Chương 5 – Biển báo nguy hiểm và cảnh báo
Chương 6 – Biển hiệu lệnh
Chương 7 – Biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc
Chương 8 – Biển phụ, biển viết bằng chữ
Chương 9 – Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
Chương 10 – Vạch kẻ đường
Chương 11 – Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ và hàng rào chắn
Chương 12 – Cột kilômét, Cọc H
Chương 13 – Mốc lộ giới
Chương 14 – Báo hiệu cấm đi lại
Chương 15 – Gương cầu lồi, dải phân cách và lan can phòng hộ
Phần 3. Quy định về quản lý
Phần 4. Tổ chức thực hiện Phụ lục A – Đèn tín hiệu
Các bạn có thể tải Quy Chuẩn 41/2016/BGTVT.doc tại đây:

Tổng hợp

Bình luận